POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejsza „Polityka prywatności – pliki cookie” (dalej „Polityka”) określa zasady przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących użytkowników (dalej „Użytkownicy”) serwisów internetowych, dalej zwanych każdy z osobna jako „Serwis”, a łącznie „Serwisy” przez usługodawcę Serwisów – Spravia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „Spravia”).
 2. INFORMACJE O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW COOKIE I LOGACH SERWERA
  1. Z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Spravia będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika, takie jak czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta (identyfikacja realizowana przez protokół HTTP), informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik oraz informacje o przeglądarce użytkownika. Powyższe informacje będą przetwarzane przez Spravia wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
  2. W Serwisach wykorzystywane są pliki cookie. Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów i są wykorzystywane w celu zarządzania Serwisami i gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów.
  3. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na cel ich stosowania:
   1. pliki cookie niezbędne – są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisów, możliwości poruszania się po Serwisach i korzystania z ich podstawowych funkcji. Są one niezbędne do działania Serwisów i nie można ich wyłączyć, gdyż ich wyłączenie uniemożliwiłoby działanie Serwisów;
   2. pliki cookie funkcjonalne – są wykorzystywane w celu zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i wszelkich wyborów dokonywanych w Serwisach;
   3. pliki cookie analityczne – są wykorzystywane w celu poprawy wydajności Serwisów oraz zbierania informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisów, ulepszania Serwisów, dostosowywania działania Serwisów do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk użytkowania Serwisów;
   4. pliki cookie reklamowe – są wykorzystywane w celach marketingowych, takich jak personalizacja reklam i treści w oparciu o zainteresowania Użytkownika, mierzenie wydajności reklam i treści oraz uzyskiwanie wglądu w odbiorców, którzy widzieli reklamy i treści. Zebrane w ten sposób informacje mogą trafiać także do partnerów Spravia, których pliki cookie ustawiane są w Serwisie (dalej „Partnerzy”), jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
  4. Rodzaje plików cookie ze względu na okres przechowywania:
   1. pliki cookie sesyjne (session cookies) – przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;
   2. pliki cookie trwałe (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm plików cookie trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  5. Rodzaje plików cookie ze względu na pochodzenie:
   1. pliki cookie własne (first-party cookies) – ustawiane przez serwery internetowe Serwisu.
   2. pliki cookie podmiotów trzecich (third-party cookies) – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Serwis.
  6. Pliki cookie są wykorzystywane w Serwisach na podstawie zgody Użytkownika wyrażanej poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas pierwszego odwiedzenia Serwisu, dostosowanie wyborów dotyczących plików cookie za pośrednictwem panelu Ustawienia plików cookie lub poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki Użytkownika. Udzielenie zgody na wykorzystywanie plików cookie w Serwisach jest dobrowolne.
  7. Przed udzieleniem zgody na wykorzystywanie plików cookie Użytkownik jest informowany o celach wykorzystywania plików cookie w Serwisach oraz o możliwości dokonania zmiany ustawień dotyczących plików cookie w każdej chwili.
  8. Użytkownik może wycofać udzieloną wcześniej zgodę na wykorzystywanie plików cookie i dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie w każdej chwili za pośrednictwem panelu Ustawienia plików cookie, jak również usunąć pliki cookie z pamięci urządzenia Użytkownika.
  9. Ponadto, Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można uzyskać pod adresami:
   1. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
   2. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s;
   3. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
   4. Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;
   5. Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.
  10. Informacje, w tym dane osobowe, pozyskane w związku z wykorzystywaniem plików cookie w Serwisach, przetwarzane są przez Spravia oraz mogą być również przetwarzane przez Partnerów Spravia, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie plików cookie podmiotów trzecich.
 3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa. Dane kontaktowe Spravia: warszawa@spravia.pl, telefon: +48-22-623-65-55.
  2. Spravia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem iod@spravia.pl.
  3. Spravia przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”:
   1. w związku z formularzami wykorzystywanymi w Serwisach – w celach marketingu produktów lub usług Spravia na podstawie zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu dostępnym w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   2. z związku z wykorzystywaniem plików cookie w Serwisach – w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spravia lub przez stronę trzecią, polegających na zapewnieniu prawidłowego działania Serwisów, zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień i wszelkich wyborów dokonywanych w Serwisach, poprawy wydajności Serwisów, zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisów, ulepszania Serwisów, dostosowywania działania Serwisów do preferencji użytkowników, tworzenia statystyk użytkowania Serwisów oraz w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   3. w związku z profilowaniem – w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spravia lub przez stronę trzecią, a to wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu oceny, jakimi usługami Użytkownik może być zainteresowany (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Profilowanie nie prowadzi jednak do podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i nie wywołuje wobec Użytkownika skutków prawnych ani nie wpływa istotnie na Użytkownika;
   4. w związku z gromadzeniem logów serwera – w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spravia lub przez stronę trzecią, a to administrowania Serwisem oraz zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług;
   5. w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spravia lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące z Spravia w zakresie świadczonych na rzecz Spravia usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spravia, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, dostawcy usług marketingowych, pośrednicy, banki, Partnerzy.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywać się będzie z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt z Spravia.
  6. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt pod adresem iod@spravia.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spravia lub przez stronę trzecią, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, a w zakresie danych osobowych pozyskanych w związku z wykorzystywaniem plików cookie w Serwisach dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia z pamięci urządzenia przez Użytkownika.
  8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, to dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  9. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Masz pytania? Odwiedź nas

Biuro sprzedaży

ul. Hynka 18/U1
80-465 Gdańsk

Biuro czynne w godzinach:
pon-pt: 09:00-17:00

Angelika Rohraf-Wrońska

tel. 512 334 703

angelika.rohraf@spravia.pl

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Zostaw nam swoje dane.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spravia sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, kontakt e-mail: warszawa@spravia.pl, telefon: 22-623-65-55. Spravia sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu marketingowym – w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@spravia.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, dostawcy usług marketingowych, pośrednicy oraz banki.

  Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego do spółek: Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited - EC2 Campus, HP Avenue, Survey No. 39 (PART), Electronic City Phase II, Hosur Road Bangalore, 560 100 Bangalore, Indie, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt z Spravia sp. z o.o. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu ofertowania, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Ma Pani/Pan prawo do żądania od BxN dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty.

  *pole wymagane

  • Profesjonalizm
  • Doświadczenie
  • Kompetencje
  • Bezpieczeństwo
  Jesteśmy deweloperem, który – będąc blisko swoich klientów – pomaga im podejmować najbardziej optymalne decyzje mieszkaniowe. Kierujemy się przekonaniem, że każdy ma prawo do zakupu mieszkania, które powstało w sposób zrównoważony – w poszanowaniu lokalnego kontekstu, środowiska naturalnego oraz uwarunkowań społecznych. Swoimi działaniami każdego dnia potwierdzamy, że Spravia (d. Budimex Nieruchomości) to solidna i godna zaufania firma, która przestrzega zasad etyki i zawsze dotrzymuje złożonych obietnic.
  Działalność deweloperską prowadzimy od 1999 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy ok. 140 projektów i ich etapów, w których powstało ok. 20.000 mieszkań i lokali. Od maja 2021 roku naszymi właścicielami są Cornerstone Investment Management oraz Crestyl. Miarą jakości budowanych przez nas osiedli oraz uznania naszych osiągnięć są zdobywane nagrody i wyróżnienia w branżowych rankingach.

  Tylko w ostatnim czasie zostaliśmy kilkukrotnie docenieni:

  Ranking 100 największych firm deweloperskich w Polsce

  ranking magazynu Builder, PwC Polska i Dun&Bradstreet opublikowany w lutym 2022 r.

  Ranking Najlepszych Deweloperów 2021 roku

  II miejsce - ranking redakcji Strefy Gospodarki i Dziennika Gazety Prawnej

  Przyjazny Deweloper 2021

  raport redakcji Gazety Finansowej i Home&Market

  Deweloper Roku 2020

  ranking redakcji Gazety Finansowej, Home&Market, Gentleman

  Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.